Консултации за подобряване качеството на живот.

понеделник, 20 юни 2011 г.

История за пръстена

Има една стара история, за един младеж, който отишъл при мъдреца да търси помощ.
- Учителю, идвам при теб, защото се чувствам толкова жалък, че нямам желание за нищо. Казват ми, че за нищо не ме бива, че нищо не върша като хората, че съм непохватен и много тъп. Как да се поправя? Какво да сторя, че да ме ценят повече? Без да го поглежда учителя т му рекъл:
- съжалявам много, момко. Не мога да ти помогна, защото първо трябва да разреша един личен въпрос. Може би след това ...
- И след кратка пауза добавил:
- Но ако склониш да ми помогнеш, ще се справя по-бързо с него и после може и да ти помогна.
- О колко се радвам, учителю - измънкал момъкът, разбирайки, че отново го подценяват и пренебрегват.
- Добре - продължил учителят. Свалил си пръстена от кутрето на лявата си ръка и като го подал на момчето му рекъл:
- Яхни коня, който е навън, и иди на пазара. Продай този пръстен, защото трябва да изплатя един стар дълг. Постарай се да получиш най-високата цена и да не скланяш за по-малко от една златна монета. Тръгвай и се върни по-бързо с жълтицата.
Момъкът взел пръстена и тръгнал. Щом стигнал до пазара, започнал да предлага пръстена на търговците, които го поглеждали с известен интерес, докато не споменал истинската цена, която иска. Отворел ли дума за златна монета, едни му се присмивали, други му обръщали гръб и само един старец си направил труда любезно да му обясни, че една златна монета е твърде висока цена за този пръстен. Някой се смилил над него и му предложил сребърна монета и медна съдинка, но заръката била да не скланя за по-малко от жълтица и момъкът отказал. Като предложил пръстена на всички, които срещнал на пазара, а това били повече от сто души, отчаян от неуспеха, той яхнал коня и се върнал при учителя. Колко би искал момъкът да има една златна монета и да я даде на учителя, за да се отърве той от дълга си и най - сетне да го посъветва и да му помогне. Влязъл при стареца.
- Учителю - рекъл, - съжалявам. Това, което ми заръча , е невъзможно. Сигурно щях да получа две три сребърни монети, но не мисля, че можех да заблудя някого за истинската стойност на пръстена.
 - Това което каза, е много важно, млади приярелю - усмихнат отвърнал учителят.
– Първо трябва да узнаем истинската стойност на пръстена. Яхай пак коня и върви при бижутера. Че кой ще знае по добре от него ?Кажи му че искаш да го продадеш и питай колко ще ти даде за него. Но каквото и да ти предложи, не го продавай. Въни се тук. Момъкът отново яхнал коня.
Бижутерът погледал пръстена под светлината на масленичето, разгледал го под лупа, претеглил го и после казал на момчето:
-Момко, кажи на учителя, че ако иска да продаде пръстена още сега, не мога да му дам повече от педесет и осем златни монети за него.
-Педесет и осем златни монети ли? - възкликнал момъкът.
- Да - отвърнал бижутерът.
- Знам, че сле време може да вземе към седемдесет монети, но ако го продава спешно....
Момъкът се развълнувал и препуснал към дома на учителя да му каже новината.
 - Седни - рекъл му той, като го изслушвал.
 - Ти си като този пръстен - рядък и скъп накит. И като него, можеш да бъдеш оценен само от истинския познавач. Защо си тръгнал да искаш от всеки да види истинската ти стойност?
И като казал това, сложил отново пръстена на кутрето на лявата си ръка...
"Нека ти разкажа" - Хорхе Букай

Още интересно за вас:
Метод за Лично съветване ви носи положителни аспекти
Погрижете се за себе си
Да погледнем в себе си


Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnik


Няма коментари:

Публикуване на коментар