Удоволствие е за мен, че статиите ми са разбирани от осъзнати и мислещи хора. Благодаря ви!