Консултации за подобряване качеството на живот.

петък, 4 февруари 2011 г.

Играта на живота

Повечето хора считат живота за борба, но той не е борба, а игра. Това е игра, която обаче не можем да играем успешно, без да познаваме духовните закони. "Каквото човек посее, това и ще пожъне". Това означава, че каквото е словото или делото на човека, такова ще му се върне. Ако човек раздава омраза, ще получи омраза, ако раздава любов, ще получи любов, ако раздава критики - ще бъде критикуван, ако лъже - ще го лъжат, ако мами - ще го мамят. Но ни е казано също така, че въображението има водеща роля в играта на живота.
"От всичко, що е за пазене, най-много пази сърцето си (или въображението), защото от него са изворите на живота" (Притч. 4:23).
Това означава, че каквото човек си представя, то рано или късно се проявява в живота му. Когато въображението на човека е тренирано да си представя само хубави неща,  той постига всяко праведно желание на своето сърце - здраве, богатство, любов,приятели, идеална себереализация, най-висшите си идеали. 
Това, което човек дълбоко чувства или ясно си представя, се отпечатва върху подсъзнанието и се осъществява до най-малката подробност.
"Има място, което само ти можеш да запълниш и никой друг не може, нещо което ти трябва да извършиш и никой друг не може".
Обаче много хора са невежи по отношение на истинските си съдби и се борят за неща и положения, които не са техни, и които биха им донесли само провал и  неудовлетвореност, ако ги постигнат. За щастие, законът работи в двете посоки и състоянието на бедност и недоимък  може да бъде променено в състояние на изобилие.
По пътя на всеки човек винаги стои изобилие, но то може да се реализира чрез желание, вяра или определени думи. Всяко желание, изречено или неизречено, е искане. Само съмнението и страхът разделят хората от най-възвишените им идеали и от всяко желание на сърцето им. Когато човек е в състояние да желае, без да се безпокои, всяко желание ще бъде незабавно на мига изпълнено. Той е единственият враг на човека - страхът от недоимък, страхът от неуспех, страхът от болести, страхът от загуба, както и чувството на несигурност в определена сфера. Разбираме, че трябва да заменим страха с вяра, защото той е само изкривена вяра, той е вяра в злото, вместо в доброто.
Целта при играта на живота е да се разбере ясно кое е добро за човека и да се заличат всички въображаеми картини на злото. А това трябва да стане като внушаваме на подсъзнанието си осъществяването на хубави неща. Един изключителен човек, постигнал в живота си голям успех, ми разказа как изкоренил от съзнанието си всякакви страхове след като прочел една табела, която висяла в някаква стая. На нея било написано с едри букви: "Защо да се безпокоиш, след като по всяка вероятност никога няма да ти се случи". 
Тези думи се отпечатали завинаги в подсъзнанието му и сега той е твърдо убеден,  че само добро може да се случва в живота му, следователно само доброто може да се проявява.

из "Играта на живота и как да я играем", Флорънс Сковъл Шин


Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnik


Няма коментари:

Публикуване на коментар