Лично съветване чрез Астропсихолгическо консултиране.

петък, 21 октомври 2011 г.

Астросценарии за Луна

Луната в звездната карта е онази област от вашия живот, в която израствате от дете до възрастен. Тя символизира всичко, което ви ус­покоява. Тя ви дава усещания, които са толкова стари, колкото сте и вие, от дните, когато са ви носили и люлели като бебе  - или пък не са го правили. Луната е онази част от вас, която е свързана с всичко, предизвикващо усещане за комфорт: за удобство и сигурност, като че ли сте си у дома.

Луната показва как се грижите за себе си и за другите и как бих­те искали да ви оказват внимание. Следователно Луната в звездните карти на двама души е белег за начина, по който ще се грижат един за друг — съществен фактор в укрепването на всяка връзка. Несъв­местимостта на Луната може да предизвика големи неприятности в дълбините на човешката душа, където са останали стари травми от детството.

КЛЮЧОВИ ДУМИ ЗА ЛУНАТА 
Луната е вторият по значимост компонент. Той ви характеризира, когато сте се отпуснали, както става у дома. Това е инстинктивната същност, "автоматизираната" личност. Луната показва как и какво ви свързва с другите. Този знак отразява потребностите ви, личното ви разбиране за се­мейството и децата, и сочи кое ви кара да се чувствувате удобно и сигурно.  
ЛУНА В ОВЕН 
Аз имам нужда да бъда: активен, с авантюристичен дух, насърча­ван, прям, конкурентен, ентусиазиран, пръв, шеф, предизвикван. 
Чувствувам грижата за мен: когато имам свобода, когато се об­ръщат директно към мен, когато ме карат да се възприемам като един­ствен. Аз се чувствувам най-удобно: където има много активност и дви­жение. 
ЛУНА В ТЕЛЕЦ 
Аз имам нужда да бъда: стабилен, добре нахранен, финансово под­сигурен, развълнуван, обичан, отпочинал, спокоен, консервативен. 

Чувствувам грижата за мен: когато ми оказват практическа по­мощ, когато се отнасят честно с мен и ми показват привързаност, ко­гато ми осигуряват физически комфорт. 

Аз се чувствувам най-удобно: където има чувственост, сигурност и уют. 


ЛУНА В БЛИЗНАЦИ 
Аз имам нужда да бъда: общителен, интелектуален, контактен, многостранен, деликатен, духовно стимулиран, разговорлив, зает, ин­формиран.
Чувствувам грижата за мен: когато съм оценен интелектуално, когато съм освободен от рутинното и когато общуват с мен.
Аз се чувствувам най-удобно: където има стимул за възприятията и се случват всякакви неща. 
ЛУНА В РАК 
Аз имам нужда да бъда: сигурен, да ми е удобно, да съм нахранен добре, да съм грижовен, задълбочен, домосед, сантиментален, пок­ровителствуващ.
Чувствувам грижата за мен: когато се храня с това, което оби­чам, когато ме глезят и ме обграждат със сигурност.
Аз се чувствувам най-удобно: където е уютно и спокойно. 
ЛУНА В ЛЪВ 
Аз имам нужда да бъда: творец, занимателен, сърдечен, благоро­ден, лоялен, великодушен, нежен, забелязван.
Чувствувам грижата за мен: когато ми се оказва специално вни­мание и грижа, когато оценяват градивното начало в мен и когато съм център на внимание.
А з се чувствувам най-удобно: където цари изисканост, великоду­шие и имам възможност за лична изява. 
ЛУНА В ДЕВА 
Аз имам нужда да бъда: аналитична, скромна, изрядна, полезна, услужлива, прецизна, внимателна, разумна. 
Чувствувам грижата за мен: когато забелязват колко съм полез­на, когато оценяват уменията и проницателността ми, когато се вър­тят около мен, ако съм болна. 
Аз се чувствувам най-удобно: където нещата са си по местата и имат смисъл за мен.
ЛУНА ВЪВ ВЕЗНИ 
Аз имам нужда да бъда: хармонична, артистична, грациозна, спра­ведлива, уравновесена, общителна, интелектуална, нежна, диплома­тична.
Чувствувам грижата за мен: когато ценят моята дипломатичност, уважават преценките, които давам, и вниманието е фокусирано вър­ху мен.
Аз се чувствувам най-удобно: където има хармония и красота. 
ЛУНА В СКОРПИОН 
Аз имам нужда да бъда: силен, деен, емоционален, задълбочен, покровителстван, интуитивен, контролиран, властвуващ.
Чувствувам грижата за мен: когато ме ценят заради силните ми възприятия, когато ми дават възможност да не бързам с преценките, когато ме намират очарователен.
Аз се чувствувам най-удобно: където моята сила няма да пречи на никого.
ЛУНА В СТРЕЛЕЦ
Аз имам нужда да бъда: свободен, философ, авантюрист, весел, странствуващ, мъдър, оптимистичен, забавен, усърден.
Чувствувам грижата за мен: когато ми бъде позволено да се ски­там свободно, ценят моята мъдрост, когато се смеят с мен.
Аз се чувствувам най-удобно: където мога да добия нови познания, където нищо не ме ограничава. 
ЛУНА В КОЗИРОГ 
Аз имам нужда да бъда: полезен, спартанец, амбициозен, работ­лив, организиран, земен, продуктивен, дисциплиниран, контролиран.
Чувствувам грижата за мен: когато ценят моята изпълнителност, когато ми се даде време за преценка, когато ме забелязват.
Аз се чувствувам най-удобно: където съм ефективен и продукти­вен. 
ЛУНА ВЪВ ВОДОЛЕЙ 
Аз имам нужда да бъда: уникален, аналитичен, обективен, добро­намерен, искрен, непокорен, знаещ, приятелски настроен.
Чувствувам грижата за мен: когато ценят моя интелект, когато ме намират уникален, когато уважават моята нетрадиционност.
Аз се чувствувам най-удобно: където мога да бъда толкова необик­новен, колкото ми се иска. 
ЛУНА В РИБИ 
Аз имам нужда да бъда: чувствителен, предан, далеч от действи­телността, вдъхновен, неуловим и приспособим, състрадателен. Чувствувам грижата за мен: когато ми дават възможност да бъда мечтателен, когато ценят чувствителността ми, когато ме разби­рат.
Аз се чувствувам най-удобно: където мога да плувам във всичко, което се изпречи на пътя ми.

Тя се изявява по-ярко, когато си почиваме, когато сме уморени или когато сме болни. Тогава се проявява онази "необходимост от майчина грижа", понякога с непре­одолима сила. Помислете как се чувствувате или какво правите, ко­гато огладнеете истински или се изтощите до краен предел. Тогава у вас заговаря Луната.
По-долу са представени някои ключови думи за дванадесетте знака. Във всеки от тях Луната изразява различни потребности:

Луна в Овен изразява потребността от действие
Луна в Телец изразява потребността от стабилност   
Луна в Близнаци изразява потребността от безгрижие 
Луна в Рак изразява потребността от сигурност 
Луна в Лъв изразява потребността от внимание 
Луна в Дева изразява потребността от ред
Луна в Везни изразява потребността от хармония 
Луна в Скорпион изразява потребността от интензивност
Луна в Стрелец изразява потребността от свобода
Луна в Козирог изразява потребността от резултати 
Луна в Водолей изразява потребността от приятели
Луна в Риби изразява потребността от чувствителност

ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ОВЕН 
Действието е моят приятел, скуката е моят враг. Повечето хора ме определят като енергична и това е вярно. Притежавам емоционален ентусиазъм, който споделям с другите. Тези, които любопитствуват, докато се опитват да ме разберат, ми причиняват болка. Зная, че съм може би прекалено амбициозна, но аз просто се старая да си свърша работата. Най-добрият начин, който ми е известен, е обикновено моят начин! Не си губя времето в необмислени прояви. Аз съм пряма и открита. Казвам ви, че ще спечелите, ако оставите подробностите на професионалистите. За всяка работа най-рационален е най-бързият начин. Мразя лентяйството. Оставете го за отпуската си. Аз свалям открито картите на масата и след това чакам, за да видя как ще се развие играта. Нека залозите и наддаванията се снижат там, където е възможно.
Ако искате да ви помогна, оставете ме да изложа идеите си, а след това ще вдъхна смелост и на останалите. При нужда от бързо заключение, аз съм жената, която ви трябва. Действена съм по природа. Не се измъчвам при вземане на решения, все едно дали се отнасят до вечерята или до оттеглянето ни от ООН. Вярно е, че понякога прибързвам с изводите си, за което съжалявам, но — ако загубя едно,— ще спечеля друго. Има ли движение, аз участвувам в него.
Емоционална съм и не се притеснявам да го показвам публично. Струва ми се, че по душа си оставам мъжкарана, която непрестанно предизвиква. Но аз съм и дама и когато съм в настроение, мога да ви заслепя с очарование. Искам да бъда оценена заради амбицията, енергията, индивидуалността, хумора и любовта си. Дайте ми шанс и аз ще съживя вашия свят.
Моята майка бе силна жена и трябва да призная, че доминираше в живота ми. Макар че изразяваше бурно чувствата си, аз трудно привличах вниманието й. Не че не се занимаваше с мен, но подробностите й убягваха. Търся мъж, който да е прям като мен. Без игри. Той трябва да харесва непосредствените и силни жени, иначе е загубен. Трябва да издържи и на моя темперамент, на моята страст, на моята искреност. При тези условия двамата бихме звучали като хубава музика — в бързо темпо.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ТЕЛЕЦ
Моята парола е докосване. Имам доверие само на това, което мога да докосна, било то спестовна книжка или любим човек. Уважавам традициите и харесвам нещата, чиято стойност е доказана от времето. Не обичам да бързам. Трудно подвижна съм, особено когато съм се разположила удобно у дома. Обстановката около мен трябва да е комфортна: удобни мебели, добре зареден килер, уютни кътчета с меки възглавници, хубави килими и пердета, приятен аромат. Но ви моля да забележите, че това обкръжение е само мое. Аз ще ви посрешна и ще се постарая да ви доставя удоволствие с моята чувственост; но което е мое, то си е мое. Що се отнася до собствеността, аз съм лесно уязвима, независимо че обичам да споделям с другите онова, което притежавам. Вложила съм голяма част от себе си във вещите и те са като част от семейството ми. Дори старото канапе.
Притежавам стабилна емоционалност и последователност на чувствата. Демонстрирам любовта си, винаги съм на разположение на тези, които обичам. Практична съм: ще ви изгладя ризата, ще ви сготвя, ще сложа мокра кърпа на челото ви, когато не ви е добре, ще държа ръката ви, когато плачете. Аз имам грижата за вашия комфорт. Хладнокръвна съм и зная как да запазя спокойствие, дори когато нещата вървят към провал. Справям се добре с непредвидените ситуации, защото не бързам да се ангажирам емоционално. Докато кризата премине. Ако ме обидят, болката не ме напуска с години. Трудно ми е да се разделя с нещо, което ценя. Особено с тези, които обичам.
Майка ми беше от добре познатия традиционен тип. Тя никога не можа да възприеме новото и модното. Макар да изглеждаше малко безлична, покрай нея се чувствувах удобно и сигурно. Домакинската работа беше за нея изкуство, умело се справяше и със семейния бюджет. Семейното огнище и до днес е важно за мен, независимо колко пари имам или колко печеля. Харесвам приятните, състоятелни и благонадеждни мъже. Аз не съм по "нощните птици". Върховно удоволствие ми носят приятният, познат и спокоен секс. Не е в стила ми да променям нещата заради самите промени. Докато нещо не се счупи, не го пипайте!
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК БЛИЗНАЦИ
Блестящите анализи на моите чувства често са забележителни с това, че са лишени от всякакво чувство. Аз действително предпочитам да говоря (понякога повече, отколкото трябва) за емоциите си, вместо да се притеснявам и да ги преживявам. Емоционалното тресавище е опасно и не бих искала да потъна в него. Не че съм лишена от чувства. Чувства имам, и то много. Но при мен те се променят не само ден за ден, а час за час. Тогава защо трябва да се ангажирам толкова? Нищо не е постоянно и това особено важи за чувствата. А моите чувства съвсем не са постоянни. Смущавам ли ви? Не го казвам сериозно. Просто познавам многообразието на живота и имам нужда от всестранна изява. За мен разнообразието е потребност, която може да се сравни само с нуждата от въздуха, който дишам. То е като кислород за мозъка ми. Някои може да кажат че еъм непостоянна, но аз смятам, че съм многостранна в изявата на чувствата си. Не съм затворена и нищо не крия. Сменям всичко от дрехите до любовниците си.
Избягвам напрежението. Духовните ми превъплъщения не предполагат сериозно разрешаване на проблемите, и дори да ме притиснете настоятелно, аз пак ще се изплъзна, като проведа смайваща дискусия за начина на изразяване. За мен е по-лесно да общувам сериозно с писатели или с идеи, отколкото с хората, които познавам. Моят мисловен свят е моята обител, а там, където обитава мисълта е моят дом. Противоложностите ме привличат и толкова бързо се преориентирам, че обърквам останалите.
Моята майка не приличаше на традиционния тип майки. Тя беше добра, но малко нервна и непоследователна. Полагаше огромни усилия и отделяше много време за обсъждането на моите чувства или по-скоро в търсенето им. Беше изключителен събеседник. Нямаше определен ред в нещата, които вършеше, както нямам и аз.
Може би затова желая да имам мъж, който да е толкова приспособим, колкото съм аз, и който да се нуждае най-вече от разумен спор, а не от сантименталности. Той може да приеме моята двойственост. Във всеки случай, кой иска да бъде непрестанно един и същ? Каква досада!
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК РАК
Моите чувства са силни, но аз съм човек на настроенията, с много подеми и падове. Това се дължи на силното ми въображение и съпричастие към вълненията на другите. Мога да се разстроя само защото някой друг е вече разстроен. Ето защо семейството и дома са важни за мен. Аз се чувствувам сигурна в семейната среда, там съм най-щастлива. Дори да нямам свое семейство, аз ще си създам нещо подобно чрез обкръжение от приятели и любовници. Силата ми не се изявява извън дома. По тази причина предпочитам да си стоя вкъщи, където ми е хубаво, уютно и сигурно. Обичам да готвя. Кухнята е може би най-предпочитаното помещение у дома. Ястията са гарантирано лекарство срещу ударите, които животът нанася. Едно добро хапване може да донесе облекчение и успокоение. Склонна съм към преяждане — то може да стане заместител на любовния недоимък, който понякога усещам.
Обичам да правя сладка, желета или да плета. Обичам и приятните спомени от миналото, защото ме връщат назад към студентските години и детството. Навсякъде държа снимки и дребни предмети, които ми напомнят за това, което съм правила, за местата, където съм била, за хората, които съм познавала. Футуристичният и свръхмодерен дизайн не може да ме развълнува. Моят стил включва изящните колекции. Харесвам всичко, което е старомодно, домашно изработено, фолклорно или просто удобно. И, разбира се, ако е направено специално за мен. Къщата ми е препълнена с дребни, обичани от мен предмети — все подарени или домъкнати отнякъде.
Майка ми има голямо значение в моя живот, може би тя е оказала най-силно влияние за моето развитие. Майчинството е много важно за мен, а грижите за отглеждането и възпитанието на децата са естествени. Аз трябва да нося отговорност за някого или нещо, дори това да са растения и домашни животни. Обичам децата. Обичам да ги прегръщам и милвам, и очаквам взаимност.
Интимността не ме плаши; аз копнея за нея. Нуждая се от мъж, който да обича близостта и да може да ми предложи сигурност, особено в областта на чувствата. Искам той да оценява моята женственост, но ако обича да подарява цветя и сладкиши, значи никога не е пожелавал истинска, домашно приготвена вечеря.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ЛЪВ
Животът е сцена и аз зная, че заемам централното място на нея. Домът ми е декор, а хората, които обичам, са останалите актьори. Аз, разбира се, съм и примадоната, и режисьорът, и продуцентът. За мен няма значение, че ще разделя с някого главната роля — стига всички да приемат, че аз съм суперзвездата на спектакъла. Дребнавостта ме дразни толкова силно, че дори бих се отказала от главната роля, ако в нея трябва да изглеждам обикновена и шаблонна. Не обичам около мен да цари лошо настроение. Слънцето трябва да осветява моето парадно шествие. Истина е, че драматизирам живота си, но е така само защото винаги намирам нещо, което силно да ми харесва - дори да е някой нов лак за нокти. Благородните жестове ми отиват и аз ги правя често, просто за ефект. Бурните аплодисменти са най-голямото признание, за което мога да мечтая.
В сърдечните си отношения съм щедра и любовта ми не знае граници. Ако имам приятелско и изискано обкръжение, където да се чувствувам наистина обект на специално внимание, аз ще грея като лятно слънце и ще стоплям всички с лъчите си. Вниманието и признанието ме радват. Казвайте ми, че изглеждам добре, че съм изключителна и прекрасна. По няколко пъти на час. Може да ви е трудно, но наградата, която ще получите от мен си заслужава труда. Няма блясък като моя, нито топлина като моята. От мен ще получите емоционален "загар".
Животът на майка ми беше една мелодрама, в която тя непрестанно, като лъвица, търсеше вниманието на семейството. Ако не успееше, винаги бе готова с нова сцена. Баща ми, разбира се, угаждаше на нейните капризи. Но тя запазваше достойнството си, независимо от обстоятелствата. Освен това, обичаше нас, децата.
Според мен мъжът трябва да е с широки възгледи, с благородна душа и силен характер. Да мога да разчитам на него изцяло, защото съм доверчива и ласкателството може да ме подведе. Ако той ме цени заради моята съзидателност, спонтанност и реализаторски способности и често ми го повтаря, аз ще му бъда вярна любима и верен другар и ще му предоставя водещата мъжка роля в живота .
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ДЕВА
Аз съм притеснителна. Не се чувствам удобно, когато съм център на внимание. Имам нужда да бъда продуктивна и практична, като за мен са важни само резултатите, които получавам, а не оценката на обществото. Ако изобщо се налага, предпочитам да ме забележат, след като съм свършила работата и резултатите са налице. Дори тогава предпочитам работата ми да говори вместо мен. Въпреки че имам емоционални потребности, аз не обичам да се натрапвам и проявявам сдържаност. Само когато съм болна, допускам някой да се грижи за мен. Дори тогава се опитвам да се справя, доколкото мога, сама.
Професионално изпипвам всичко, с което се захващам — независимо дали подгъвам рокля, пиша доклад или пазарувам. Изпипвам подробностите и отчитам и най-маките детайли. Ако нещо не се е получило добре, ще го направя отново. Изучавам всичко, защото смятам, че живот, който не е добре осмислен, не заслужава да се живее, и страдам дълбоко, когато се разочаровам от себе си. Винаги се старая да дам личния си максимум и смятам, че това е една от отговорностите на интелигентния човек. Имам склонност да критикувам тези, които обичам, но целта ми не е да ги обидя, а да им помогна да се усъвършенствуват.
Моят дом може да не е от най-чистите, но е винаги подреден. Редът е в кръвта ми. Той ми помага да избягвам пренапрежението. Притеснявам се много, затова правя списъци на нещата, които трябва да бъдат свършени, и така си осигурявам спокойствие. Обичам когато околните се чувствуват добре и запомням дреболиите, слабостите им: например двете бучки захар за чая или любимия им сладкиш.
Майка ми беше предана на дома, но ме объркваше с реакциите си. Казваше едно, а имаше предвид нещо съвсем друго. Според нея децата трябваше да бъдат гледани, но не и изслушвани, и това правило се нарушаваше единствено по време на нашите боледувания.
Бих искала да имам мъж, който да е мил и внимателен и да оценява чувството ми за ред. Не е нужно да е най-големият красавец, но трябва да бъде спретнат и благонадежден. Ние бихме могли да осмислим живота си, като правим всичко по най-добрия възможен начин.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ВЕЗНИ
Споровете и разногласията ме разстройват. Нуждая се от спокойно обкръжение — както емоционално, така и физически. Искам да съм заобиколена с красота, а хората да се държат разумно и цивилизовано. Аз съм чувствителна и изискана, роден дипломат и държа на тези качества и у другите. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да поддържам навсякъде хармонията и да доставям удоволствие на другите. Искам да живея с финес, без стресови конфликти и емоционални сцени. Готова съм да обсъждам всякакви проблеми, стига разговорът да е спокоен и внимателен. Справедлива и възприемчива съм по отношение на чуждите гледни точки.
Признавам, че моето желание да уталожа страстите и да избегна споровете, често ме принуждава да пренебрегвам собствените си потребности, тъй като се преуморявам с грижи за другите. Понякога толкова се старая да бъда справедлива, че в крайна сметка ставам несправедлива към себе си. Лесно правя компромиси — само да има мир и да няма разногласия. Взаимните контакти са толкова важни за мен, че съм готова да посреднича, ако двама души са се настроили враждебно един към друг. Сериозно обмислям проблемите и съм в състояние да се абстрахирам от чувствата си. Взимам разумни решения за възстановяване на равновесието.
Моята майка много държеше на правилата за поведение и общуване. Добрите маниери и етикетът бяха абсолютно задължителни за мен. Трябваше винаги да се държа като дама.
За мен е подходящ мъж, който да ме приема като равна, но се колебая в желанието си какъв женски облик да предпочета — дали на дамата от времето преди еманципацията, на която поднасят стол и й държат палтото, или на напълно независима жена. Допадат ми бойните изкуства, защото при тях целта е постигането на идеален баланс. Макар че предпочитам мъж, който да е любезен, внимателен и благонадежден, необходимостта да не съм сама е толкова голяма, че често правя компромиси с вкуса си. Сближим ли се веднъж, ще направя всичко възможно, за да запазя отношенията ни, колкото и да е трудно това.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК СКОРПИОН
Никога не съм безразлична — както към секса, така и към работата, и към приятелите си. Аз съм страстна и силна, дори да не го показвам, което често се случва. Мога да чакам, за да видя какво ми предстои и да използувам създадената от мен мистична атмосфера, за да постигна целта си (макар да съм способна да я постигна и направо). Аз съм дълбоко емоционална и изключително чувствителна, което се проявява в различни степени и нюанси. Умея да бъда много взискателна, но съм твърде уязвима и лесно се засягам.Обикновено прикривам обидата и тайно обмислям отмъщението.
Нерешителните хора не ме интересуват. Дълбоката ми емоционалност предполага партньор със силен характер. Но това не е всичко. Аз веднага изразявам отношението си към хората, които срещам и предизвиквам ответна реакция на любов или омраза. Мъчно се доверявам, защото постоянните ми вътрешни промени, съвсем лични, протичат бурно и ми е трудно да ги споделя. Трябва да ми докажете, че заслужавате вниманието ми и тогава ще ви бъда непоколебимо вярна. Аз умея да бъда постоянна. Крайностите са естествени за мен — от пълното доверие до категоричната раздяла, без обръщане назад. Трябва да издържа на изпитанията. Познавам добре манипулациите с чувствата — знам как да ги използувам и как да се предпазвам от тях.
Мама беше сложна личност, която често ми се натрапваше и със силата, и със слабостта си. Моята сексуалност представляваше голям проблем за нея и имах много трудности, докато сложа в ред емоционалната ни връзка. Тя беше многостранна личност и се проявяваше като положителна, властна и авторитетна натура.
Искам мъжът до мен да е силен и безстрашен. Някой, който се е сблъсквал с тъмната страна на живота и е успял да победи. Богатството му трябва да е скрито в душата и да знае как да го използува.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК СТРЕЛЕЦ
Аз съм благодарна на това, което притежавам — особено на познанията си. Учението е важно за мен и аз влагам в него много духовни сили. Обичам да съветвам и да споделям своята проницателност и философия.за живота. Моят подход е винаги напълно неограничел. В търсенето на смисъл и мъдрост аз съм способна да се отклоня от .традиционното, но трябва да следвам своя интелектуален път, или ще се побъркам от скука и досада. Периодично се нуждая от пътувания, за предпочитане в чужди, далечни страни, където следите ми се губят и съм напълно свободна. Не съм от типа съпруги, които си стоят вкъщи. Вместо да изчистя и да подредя дома си, аз предпочитам да замина някъде и да започна всичко отначало. Но ако не мога да го направя, къщата ми ще е пълна с реклами за пътешествия и аз ще си мечтая за тях. Може би, един ден...
Несравнима оптимистка съм. Винаги се надявам, че колкото и зле да се чувствувам, колкото и недружелюбен да изглежда светът, нещата ще се оправят. Зная каква искам да бъда и какво искам да правя и ще рискувам всичко, за да стигна до мястото, за което съм тръгнала. Води ме моето въображение. За да се извися духовно, аз ще премина тресавища и ще изкача най-високите върхове — стига познанието да е крайният резултат. Мен ме плашат много малко неща, независимо дали рискувам здравето си или не. Поддържам авантюристичния си дух и ума си като чета и трупам опит. Мисля, че моето предназначение е именно да разширявам колкото може повече личните си хоризонти.
Майка ми държеше на морала. Не беше добра домакиня, но се грижеше за душите и образованието ни като учител-проповедник.
Нуждая се от мъж с духовни интереси — някой, който е пътувал надлъж и шир, макар само в мечтите и сърцето си. Той трябва да има дух, необвързан с традиционно мислене, да умее да поема рискове, да проявява чувство за хумор в житейските трудности. А най-добре ще е, ако е чужденец и ми открие нови хоризонти.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК КОЗИРОГ
Чувствата ми са дълбоки, но се стеснявам да ги изразявам. Може да изглеждам сдържана и резервирана, защото не одобрявам публичната изява на емоции. В личния си живот мога да бъда непосредствена, но по природа съм изискана и благовъзпитана. Сантименталната емоционалност ме отблъсква, както и хората, които преиграват с любезничене или с прекалена близост. Смятам се за силна жена и другите могат да разчитат на мен, така че моята уязвимост е прикрита, което прави още по-трудно изразяването на най-съкровените ми чувства. Толкова съм привикнала да бъда въздържана и да действувам в правилната насока, че се смятам за виновна, ако изразя чувствата си пред някого. Бих предпочела да помагам и подкрепям по време на криза. А това се случва, защото съм стабилна и благонадеждна личност, която носи облекчение и утешение.
Рядко проявявам импулсивност, защото се чувствувам отговорна за постъпките си. По този начин възприемам и другите. Изисквам уважение, което постигам с организираност, продуктивност, съзнателна работа и приятелство. Дисциплината не е проблем за мен. Мога да се откажа от моментно удоволствие в името на по-далечни цели и амбиции. Добре планираните дейности ме привличат, независимо от вида и предназначението им. Зрелостта винаги е била моя цел, достигам я рано, пропускайки шанса да бъда дете.
Въпреки доброто си желание, майка ми не беше от най-любящите. Атмосферата в нашия дом бе някак сдържано строга, лишена от емоции. Когато не работеше усилено, майка ми беше нещастна и не се интересуваше от детските ми желания. Наложи се отрано да стана самостоятелна.
Търся мъж, който да е стабилен, благонадежден и сериозен, с ясни цели и големи амбиции. Ще бъда негов партньор и ще работим за общото ни благоденствие. Ще го подкрепям в постигането на високи цели. Аз съм дама, но мога да работя и тежък труд. Като хубавото вино с годините ставам все по-добра. А също и по-освободена.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК ВОДОЛЕЙ
Мозъкът ми работи непрестанно. Анализирам всичко, особено чувствата си. Стигам до положение, при което така добре ги разбирам, че ставам безчувствена. Въпреки че си давам сметка за ролята на емоциите в общуването, аз често ги интелектуализирам. Затова се случва да съм хладна и безчувствена в интимния живот. Независимо че споделям онова, което преживявам, то е някак вяло и неизразително. Обикновено предпочитам приятелите и живота в обществото, защото в интимна ситуация се обърквам и притеснявам.
Това, че съм по-различна, ми помага да се изявя. Склонна съм да шокирам хората с индивидуализма си — не защото го искам, просто съм такава. Не правя компромис с идеалите си и не се примирявам лесно. Вземам специални мерки, за да подредя правилно чувствата си и понякога се налага да променя любимия си — а това може да причини неприятности! Аз съм много откровена и моят идеализъм може да подчини собствените ми чувства на желанията на другия.
Обратната страна на сдържаността ми е, че действувам незряло и с ексцентрична емоционалност; използувам телефона, за да избегна неудобството на прекия контакт. Харесвам модерните телекомуникационни системи. Те ми позволяват да съм в течение на нещата, като ме освобождават от неприятностите на непосредственото общуване. Чрез телевизионните системи вие можете дори да виждате другия, без да сте близо до него! Какво чудо!
Майка ми беше необикновена личност, по-скоро студена, отколкото сърдечна. Нейното разбиране за възпитание се свеждаше до натрапване на идеали и принципи. Тя пренебрегваше обикновените грижи, от които се нуждаехме. Имаше съвременно мислене. Често поставяше личните си интереси над семейството.
Не съм сигурна какъв е моят идеал за мъж. Малко се смущавам от женското в мен. Познавам добре и женските, и мъжките си черти, но не съм вашата типична малка женичка. Това, което зная със сигурност за себе си е, че не си играя на скромност. Аз съм интересна и интригуваща личност и не бих искала да бъда отъждествявана със стандартния тип жени.
ЖЕНА С ЛУНА В ЗНАК РИБИ
Животът ми се струва груб и безчувствен, затова се спасявам от него в природата, изкуството, спиритизма или в света, който е плод на богатата ми фантазия. Обичам музиката, защото се потапям и се изгубвам в нея. Аз съчувствувам на онеправданите и безкористните и оказвам подкрепа на всички, които са злочести. Необходима ли съм,аз тутакси се вдъхновявам и ставам неуморна. За мен това означава, че мога да почувствувам вълненията на другите, без да полагам особени усилия. Аз съм като гъба, която попива настроенията, емоцииите и мислите на хората около себе си; понякога те се сливат и е трудно да бъдат отделени. Никога не съм сигурна кои са мои и кои не. Толкова съм чувствителна, че се преизпълвам с емоции и мога да стана зависима от хора или обстоятелства. Това е един изход за мен. Трудността при такава свръхчувствителност е, че ако моята любвеобилна същност бъде оскърбена, аз мога да изпадна в безчувственост или цинизъм.
Аз съм жена с въображение и творчески талант и зная, че ако се организирам, мога да изявя артистизма си. Но чуждите грижи ме разсейват, аз ставам тяхна мъченица и забравям себе си. За мен е трудно да изразявам непосредствено чувствата си. Мога да си отмъщавам едва забележимо, но непрестанно. Нуждая се от внимание и разбиране, за да разцъфтя и засияя с енергетичния заряд на цялата вселена.
Майка ми беше жена безвластна и незабележима, почти като дух. Все едно, че я нямаше — тя дори изглеждаше нереална. Често имах чувството, че аз съм нейната майка и че тя се нуждае от моите грижи повече, отколкото аз от нейните.
Идеалният мъж за мен е спокойният мечтател с голямо въображение, насочено към усъвършенствуването на света. Искам той да ме вдъхновява и да се нуждае от мен. Двамата заедно ще помагаме на потиснатите хора по света, ще спасяваме китовете или ще изпращаме храна на гладуващите. Стремя се при всякакви обстоятелства да давам най-искрено всичко от себе си.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ОВЕН
Не ме ограничавайте! Нуждая се от простор за действие. Търпението не е най-силният ми коз. Бързо избухвам, а това влияе колкото на мен, толкова и на другите. Проявите ми са буйни и ставам агресивен, когато се стремя към целта. Бързо възприемам и веднага си създавам мнение, било то правилно или неправилно. За каквото и да се вълнувам, аз се вълнувам силно. Държа на това, което искам, и то когато го поискам, и не обичам да пречат на плановете ми. Някои смятат, че това е проява на силна воля, а аз бих казал, че е независимост! Децата не ми тежат. Те са наивни, чаровни и невинни — точно като мен.
Надвисне ли буря, аз се старая да я разсея. Сложете си ръкавиците, бийте се според правилата, а накрая ще си стиснем ръцете — ето това е моят стил. Приключенията и събитията ме вълнуват, дори когато гледам мач по телевизията (колкото повече резултатът клони към равенство, толкова по-интересно) или когато чета за сафари в Африка. Обичам предизвикателствата и дори обстановката в дома ми трябва да излъчва предизвикателност и готовност за действие. Допада ми всяка ситуация, която ме подлага на проверка — дори когато крие опасности. Аз съм борец по природа.
Мястото, което предпочитам за себе си, е номер едно. Не изпитвам никакви притеснения да поема лидерството. Трудно ми е да не ръководя, защото се нуждая от независимост и не мога да бъда задължен никому. Ако ме оставят да правя онова, което ми е по сърце, мога да запаля и останалите с ентусиазма си. В мен има нещо "заразително". Енергията ми се надига на големи импулси и аз действувам в съответствие с тях. Когато съм се устремил към дадена цел, нищо друго не ме интересува. Вървя напред, докато се изтощя и строполя, а и чак тогава мога да се разболея от грип.
Мама беше жизнерадостна и енергична жена, която все препускаше. Тя непрестанно се бореше за нещо — без значение дали е важно или маловажно. Тя никога не ме притесняваше или ограничаваше. Беше твърде заета със своите задачи. Харесвам действените жени, които непрестанно преследват нещо свое. Не се страхувам от жените с изявен нрав, дори той да е по-горещ от самия ад. Аз обичам движението!
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ТЕЛЕЦ
Нуждая се от удобства, за да се чувствувам добре. Не обичам бързането и спокойно върша работата си. Аз съм много чувствен мъж и ценя кулинарните и плътските удоволствия. И тъй като държа на собствените си удобства, искам да имам достатъчно пари, за да си ги създавам. Дайте ми голям, удобен фотьойл, вкусно ястие и хубаво вино, една разбрана жена и всичко ще бъде наред.
Светът е изпълнен със стресови ситуации, а аз искам да остана спокоен. Неразбориите и разправиите не достигат до мен, защото винаги оставам невъзмутим. Обвиняват ме, че съм безотговорен и безчувствен, но това не е така. Аз ценя спокойствието. Когато ръцете и краката ми са изцапани с кал, аз се чувствам земен. Обичам природата, разходките и градинарството. Държа на всичко, което е мое.
Домът ми е моята крепост, приятен ми е допирът с всичко лично, било то котката, растенията или хората, които обичам. Съзнавам, че съм прекалено привързан към собствеността си, но винаги закрилям онова, което обичам. Когато сигурността ми е застрашена, мога да се отдам на прекалено ядене и пиене. Склонен съм към пълнеене.
Парите са важни за мен и държа да имам солидна банкова сметка.
Харесва ми да се грижа за тези, които обичам. Привързан съм към реалните неща — къща, земя и богатство.
Не съм човек, който лесно се променя и хората знаят, че могат да разчитат на мен. Влюбя ли се веднъж, трудно променям чувствата си. Някои се възползуват от това, тъй като съм доста търпелив. Но ако съм прекалено притиснат, аз мога да проявя изключителна твърдост, дори инат.
Мама беше стабилна жена и можех да разчитам на нея винаги, когато беше необходимо. Тя ме научи да бъда разумен и издръжлив. Жените в моя живот имат майчински качества и здрави принципи, дори ако са природно артистични. Винаги изглеждат добре, защото са душевно богати.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК БЛИЗНАЦИ
Промяната е в моята природа. Нуждая се от нея така, както рибата от вода. Аз съм пъргав и неуморен, трябва да изразходвам енергията си или ще подлудея. Нищо не е вечно • • тази мисъл ръководи действията ми. Приливите и отливите в живота не ме вълнуват, защото и аз понякога съм раздвоен: емоционален и аналитичен, заинтересован и безпристрастен. Днес тук, утре там — това съм аз. Искам да опитам от всичко по веднъж, дори да поема ангажимент, но не искам вечно да се чувствувам задължен на някого или на нещо. Животът предлага толкова много възможности.
Чувствата не ме плашат, но предпочитам да говоря за тях, отколкото да преживея тежка емоционална сцена. Не се задълбочавам много. Безпристрастен съм към емоциите и по-специално към своите емоции. Никога не се увличам, защото и утре е ден, а тогава аз ще бъда друг човек и няма смисъл да се вживявам. Дори когато въпросът е важен, аз не приемам нещата прекалено сериозно. На практика това се отнася за всичко. Промените във времето са всеобщи, а при мен това става още по-бързо.
Обичам да разполагам с различни възможности, да имам по две-три алтернативни решения. Така се чувствувам неограничен, а заради свободата съм готов на всичко. Когато е независим, човек не се отегчава. Досадата за мен е истински ад. Дайте ми разнообразие, голямо разнообразие. За мен то е духовен стимул. И промени, постоянни промени. Дори на мястото, където живея. Моят дом не е там, където си окачвам шапката, а там, където ми е умът.
Мама не беше традиционният тип домакиня. Но тя беше чудесна по своему и много сладкодумна. Необикновено общителна личност. Обичаше да разговаря, да чете книги и списания, да обсъжда прочетеното. Аз се учех от нея, но тя нямаше голямо търпение, и не изслушваше внимателно разказите за моите вълнения. Затова се научих да не се вълнувам.
Подхождат ми безгрижните и дори вятърничави жени. Те обикновено са нервни, свръхчувствителни и харесват моите остроумия и закачки. Наричат ме Питър Пан, защото искам да остана завинаги млад. А вие не искате ли?
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК РАК
Обичам да ям. Голямото количество храна и провизии ме карат да се чувствувам сигурен, а аз се нуждая от това, особено у дома. Емоционален съм, чувствата ми са силни и не ме е страх да ги демонстрирам. Изглеждам мъжествен, защото се опитвам да скрия своята уязвимост, а в действителност притежавам доброта, благородство и въображение, които понякога ме правят мрачен и потиснат. Но аз прикривам тази страна от моята личност с непроницаема обвивка — винаги се старая да защитя себе си и тези, които обичам. Спокоен ли съм, аз съм много любвеобилен. Роден съм да бъда баща и да обичам децата.
Привързан съм много силно към дома си и харесвам традиционната му атмосфера. Предпочитам удобната мебелировка пред фантазиите на дизайнерите. Обичам да си почивам на канапето и във фотьойлите. Изчистените и студени линии на свръхмодерния тип дизайн не ме привличат. Обичам уюта. Обикновено създавам обстановка, близка до тази на детството си.
Мама имаше голямо влияние в живота ми и все още съм силно свързан с нея. Тя беше добра майка от традиционен тип, и аз търся някои от нейните черти в жените, които ме привличат. Харесвам женствените дами, които биха били добри майки. Допадат ми също мечтателните и одухотворените жени с въображение. Особено много ги ценя, ако обичат да готвят. Пътят към моето сърце минава през стомаха.
Моето разбиране за сигурност включва притежаването на земя и имот, собствен дом и покъщнина. Щом се прибера у дома, трябва да усещам, че тези неща са в безопасност и са си по местата. Обкръжението ми трябва да бъде остров, където да се чувствувам удобно: близо до жената, която обичам и до децата ми.
За разлика от повечето мъже, не се плаша от интимността, но и аз трябва да преодолея стеснителността и несигурността си преди връзката да стане интимна. Веднъж свързал се с жена, аз съм постоянен и в хубавите, и в тежките моменти. Понякога се застоявам твърде дълго, но предпочитам познатото пред новото и непознатото.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ЛЪВ
Където и да съм, каквото и да правя, аз трябва да се изявявам и да въздействувам на хората около себе си. Искам да бъда забелязван и обикновено го постигам. Оценявам вниманието, което ми се оказва и винаги му отвръщам с внимание. В центъра на събитията съм, независимо от професията ми. Мога да направя интересен спектакъл дори само от равносметката на отминалия ден. Наистина, трудно ми е да напусна центъра на сцената, докато не получа признанието и благодарностите, от които се нуждая.
Аз съм човек на честта — с висок морал и етика. Искам другите да ме уважават, но и сам уважавам себе си. Не се безпокоя много, ако не ме оценяват. Правя каквото мога, за да поддържам достойнството си, презирам безвкусното и долнопробно поведение. Подходящо за мен е само най-хубавото. Стремя се винаги към най-доброто и влагам цялото си сърце, за да го постигна.
Чувствата ми са пламенни и ги проявявам свободно. Крепко ще прегърна приятеля си и няма да се почувствувам притеснен от това — мечешките прегръдки са мой специалитет. Ще си сваля и ризата от гърба — стига да ми харесвате или да имате нужда от нея, пък и предпочитам да давам, отколкото да вземам. Не обичам да завися от никого. Правя всичко, за да избягвам това.
Майка ми беше величествена дама, макар да не го съзнавахме нито аз, нито тя, дама с вкус и стил. Тя бе силна жена и всички трябваше да се съобразяват с нея. Беше винаги усмихната, независимо от хода на събитията. Обичаше ме и ме подкрепяше, макар че често се налагаше да се превръщам в един от зрителите на нейните драми. Често бе твърде емоционална, понякога дори театралничеше и се държеше високомерно.
Харесвам жените, с особено излъчване, което веднага се забелязва. Моята дама може да бъде твърде фрапантна: аз харесвам драматизма и артистичността у жените — и във външния вид, и в маниерите им. Обичам представителните партньорки, затова колкото по-смайващо изглеждат, толкова по-добре.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ДЕВА
Обичам спокойния живот. За мен е удоволствие да съм един обикновен мъж без особени претенции. Съвестен съм до крайност, защото още от ранна възраст ми беше втълпявано, че най-важното на този свят е да си полезен. Моят девиз е: "Делата говорят по-силно от думите". Гордея се с интелигентността си, но съм скромен дори в това отношение. Умът ми е взискателен, наблюдателен съм и имам усет към простите неща. Не съм по фантазиите, а държа на съвестно свършената работа: всичко трябва да е красиво изработено, било то годишен отчет или ръчно измайсторена мебел. Моята работоспособност ме кара да изпипвам и най-малките детайли, които другите обикновено отминават. Не обръщам внимание на това, че работата ми остава незабелязана, но когато се ядосам, ставам свръхкритичен и си го изкарвам на околните. И все пак, никога не искам нещо от другите, което сам не бих могъл да направя.
Присъща ми е грижата за другите, а на своите потребности -освен  ако  не  съм  тежко  болен   —   обикновено  обръщам   малко внимание. Приятно ми е, ако някой се интересува от здравето ми и ме пита как се чувствувам, или настоява да вземам витамини. Бих искал уменията и умът ми да бъдат оценени по достойнство.
Аналитичен съм до мозъка на костите и непрестанно се опитвам да разбера какво става наоколо. Редът е много важен за мен и аз правя всичко, за да го спазвам: дори съставям списъци на нещата, които трябва да бъдат купени или свършени. Прекаленият ми перфекционизъм може да ме изнерви и тогава ставам твърде безкомпромисен. В такива случаи съжалявам, че не съм още по-съвършен.
Майка ми бе работлива и добра домакиня, и умело въртеше къщата. Тя бе внимателна, помагаше на всички и бе силно привързана към дома ни. Ала понякога безмилостно критикуваше и изопачаваше нещата: класически случай на "казвам едно, а мисля съвсем друго". Разбира се, тя често не съзнаваше какво прави. Но се водеше от мисълта, че ако хората бяха идеални, тогава животът щеше да е добър за всички.
Харесвам разумните и енергични жени. Няма значение дали са срамежливи или грозновати. За мен са важни способностите им. Аз ценя чистотата и простотата на стила. Важен е човекът, а не външността му.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ВЕЗНИ
Аз съм джентълмен, добър и приятен човек, ако ми е позволено да характеризирам сам себе си. Най-силното ми оръжие срещу ударите от прашките и стрелите на живота са чарът и усмивката ми. Имам наистина пленителна усмивка, а чарът ми, смея да твърдя, обезоръжава всекиго. Извикайте ме, когато имате нужда от посредник, — аз знам как да изгладя положението. Често го постигам, като отстъпвам и се съгласявам с другите, само за да запазя мира. Дори да е в мой ущърб. Но защо постъпвам така? Защото съм изключително вежлив, а най-добрият балсам в обществото е учтивостта.
За мен е най-подходящо красивото, добре балансирано обкръжение, където се водят интересни и културни разговори. Обичам обсъждането на чувствата стига да няма бурни или неприятни сцени, особено на публично място. Грубото държание ми е противно.
Вълнувам се от идеите за справедливост и законност, от изкуството и изискаността. Тези неща имат значение за мен и аз обичам разговорите и споровете за тяхното значение, провеждани в приятна обстановка. Умея да създавам спокойна и завладяваща обстановка и да поддържам умерен тон. Независимо от това, обичам да споря, дебатите и парадоксите ме вълнуват. Винаги виждам двете страни на всеки въпрос и тази моя способност ме затруднява при вземането на решения, тъй като мога да отстоявам и двете позиции с еднаква убеденост.
Майка ми беше истинска дама, която ме възпита в свой стил. Притежавахме хубав дом и тя стимулираше развитието на изискания ми вкус. Обичаше всичко наоколо да е красиво — такъв съм и аз. Хубавите жени отговарят на чувството ми за хармония, дори ако красотата им е традиционна. Жалко, но верен на себе си, аз се колебая в своя избор - веднъж ми харесват старомодните, традиционни жени с надиплени дантели, а друг път мисля, че ще бъда по-щастлив с някое обикновено момиче, което да е сериозно и начетено или със своя независима кариера. Каквато и жена да си избера, тя трябва да бъде истинска дама
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК СКОРПИОН
Нищо не е такова, каквото изглежда. Аз съм човекът, който знае, че зад вичко се крие нещо повече, отколкото се вижда на пръв поглед. Първо проучвам и проверявам, а после прониквам в дълбочина. Съсредоточа ли се върху дадена идея или върху работата си — аз не се отказвам. Настойчив съм и винаги на предна линия. Това се дължи на интензивността на чувствата ми. Винаги се старая да имам лична мотивация, но и да разбера чуждите доводи, защото смятам, че това е полезно. Когато имам важна работа, аз й се посвещавам и влагам в нея цялата си енергия.
За мен е важно да упражнявам контрол върху живота си и използувам парите и секса като средство за постигане на тази цел. Чувствувам се сигурен, когато аз съм инициаторът и тъй като съм твърде емоционален, сексуалният ми живот има висока интензивност. Не се доверявам лесно и ми трябва време, за да се проявя. Когато не желая да влагам чувства, аз мога да контролирам половите си влечения. Постигам това чрез доминиране или чрез сексуално безразличие.
Познавам неправдата, раздялата, омразата и смъртта, макар и задочно. Те винаги ме обкръжаваха, докато растях. Най-болезнено се преживяват прикриваните неща. Майка ми имаше дълъг списък от емоции, които непрекъснато отмяташе и това оказа силно влияние върху мен. Тя ме обичаше и ми беше предана, но често се налагаше, а бе толкова заета със собствените си разочарования и страдания, че когато бях дете почти не ми обръщаше внимание. Чувствата ми към нея са сложни и не ми е лесно да говоря за тях.
Бих си избрал жена, която е целенасочена и волева, и която излъчва спокойствие, въпреки цялата си сложна същност. Това е фатална жена, с магнетичен поглед и заряд. Емоционална, но сдържана, тя е моят стимулатор в желанието ми да довеждам нещата докрай. Аз мога да разруша всичко, но също и да го изградя отново. Тя знае, че моята сила е положителна, защото разбирам чуждото страдание и съчувствувам на хората, без да се интересувам от маските, които носят в обществото.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК СТРЕЛЕЦ
Аз се нуждая от безкрайни хоризонти и далечни брегове. Мисля за бъдещето, добронамерен човек съм и с чувство за хумор. Мога да философствувам като гуру и след това да се присмея сам на себе си. Обичам да пътешествувам, макар и излегнат във фотьойла. Идеята за чужди страни, култури и хора ме вълнува. Моралът и етиката заемат важно място в списъка на моите ценности и затова обичам да ги обсъждам. Независимо какво работя, дълбоко в себе си аз си оставам учител. Всичко, което има образователен характер или облагородяващо въздействие е притегателна цел за мен, а идеалите, в които вярвам, обединяват стремежа ми към самоусъвършенствуване и моето свободолюбив. За да съществувам, имам нужда от простор, осигурявам го и на другите, без да чакам да ме молят за това.
От време на време се измъквам и заминавам в планината или на къмпинг в гората. Обичам да съм сред природата. След това гледам с други, с по-богати очи на света. Не очаквайте домът ми да е спретнат и подреден. Редът не подхожда на стила ми. Не обичам да се занимавам с незначителните детайли на всекидневието. Те ме потискат, а духът ми се нуждае от полет.
Майка ми бе духовно издигната, макар и непоследователна в принципите си жена. Тя обичаше книгите, четивата с познавателен характер и се грижеше за нашето морално и интелектуално развитие. Бе учителка по душа. Показваше ми любовта си като ме учеше на всевъзможни неща.
Търся идеалната жена. Тя е мъдра, свободолюбива, душевно богата. Посветила се е на стремежа към духовно извисяване, каквото и да й струва това. Аз мисля и чувствувам със замах и тя трябва да го оцени, защото когато обичам, обичам силно. Признавам, че имам склонност да преувеличавам и не винаги съм най-реалистичният мъж, но широките възгледи ми позволяват да запазя положителната си роля в живота. Нуждая се от жена, която да разбира това, и ако е чужденка и идва от среда, различна от моята, тогава — ура!
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК КОЗИРОГ
Работа, работа и пак работа. Амбициозен съм и винаги дърпам конците към себе си. Можете да разчитате на мен. Многократно съм обвиняван, че съм маниакално работлив. Ако старанието да напреднеш е престъпление, тогава може да ме арестувате. Минал съм през сериозна школа и зная как да постигна нужния резултат. Предпочитам да не усложнявам нещата — не обичам да вдигам шум и олелия. Аз съм дисциплиниран, изпълнителен, със спартански навици. Не се чувствувам добре, ако не работя усърдно, карам и другите да се трудят.
Земен съм и знам точното място на нещата. Нося отговорност за чувствата си. Постигам всяка цел в името на тези, които обичам. Не приказвам много, а предпочитам да действувам — ще ви заема пари и ще ви помагам цял ден, защото за мен е по-лесно да работя, отколкото да изразявам словесно чувствата си. В нашия дом на емоциите не се гледаше с добро око и ме учеха, че проблемите на хората идват от тяхното безделие. Нямаше сълзи и прочувствени сцени. Беше ясно кое е добро и кое — лошо. Доброто означаваше -сдържаност и приличие. А понятието за приличие се определяше от баща ми, единствения авторитет в нашия дом.
Винаги се смятам за пренебрегнат. Дълбоко в себе си съм се чувствувал като безпризорно викторианско дете. Богато или бедно, моето семейство непрекъснато се страхуваше от мизерията. И винаги знаехме точното социално положение на всички в обществото.
Майка ми беше непрекъснато заета — или с работата си, или с външния си вид. Имаше моменти, в които изглеждаше толкова тъжна. Тя разчиташе, че ще мога да се оправям сам и така аз разбрах, че да бъдеш работлив и предприемчив е най-доброто лекарство срещу самотата. Или срещу желанията. Или срещу прекалено силните чувства. Ето как се научих да избягвам емоциите още преди да започна да ги изпитвам. Когато ми е тъжно, отивам на работа или се захващам с плановете си.
Моят тип жена е компетентна и разумна. Не е задължително да е добре образована, но трябва да има опит и мъдрост. Тя трябва да е елегантна, непосредствена, да знае как да се държи в обществото и да няма склонност към фриволности. Трябва да се владее, да е естествена, понякога дори малко порочна, а с възрастта да става все по-интересна. Обичам зрелите жени.
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК ВОДОЛЕЙ
Погледнете ме, малко съм странен, но съм много интересен. Всичко, което е ново, ме интересува. Приветствувам всяка нова историческа епоха, космическата ера и научния прогрес — от видеото до най-новите технически постижения. Аз съм свободомислещ и имам собствен начин за оценка, който действува точно и систематично. Ето защо не обичам мъглявите и нерационални емоции. Те трудно намират място в теорията ми за разгадаване на човешкото поведение и взаимоотношения. Най-добър съм в интелектуалните дейности и често ставам известен в тази област. Усилената работа в името на хора ми позволява да изявявам чувствата си сдържано и мотивирано.
Имам различни заложби, но ми е трудно да се съсредоточавам само върху един проблем и често разпилявам енергията си. Призове ли ме свободолюбивият ми вътрешен глас, аз се откъсвам от всичко, което притежавам, за да бъда необвързан. Признавам, че страдам от комплекса Питър Пан и идеята да порасна ме ужасява. Кому е нужно това? Аз съм като онзи филмов герой, който си остана дванадесет­годишно хлапе и се залови да произвежда детски играчки. Винаги търся нови игри, с които да се забавлявам — те може да са свързани с идеи или с хора.
За всичко е виновен моят идеализъм. Аз вярвам в човешкия възход и в приноса ми за общото благоденствие. Стремя си към всичко идеално •— идеален свят, кариера, жени и живот. Но звездата, която свети, понякога е твърде далеч и тогава се разочаровам и зарязвам всичко, включително и любимата. Въпреки това ние оставаме приятели. Майка ми беше странна жена — особено в неприсъщата си роля на майка. Тя се грижеше за мен, като ми даваше нови идеи и ме оставяше да се справям сам. Беше прогресивна за времето си. Харесвам такива жени — интелигентни и самостоятелни. Идеалната ми любима трябва да бъде съвършено човешко същество без недостатъци и объркани емоции. Един ден ще я намеря, нали?
МЪЖ С ЛУНА В ЗНАК РИБИ
Смущавам се, когато някой разбере колко чувствителен съм в действителност. Особено ако е жена. Страх ме е, че жените няма да ме разберат — или ще си помислят, че съм се разчувствал. Затова крия колко съм стеснителен. Ако знаят как силно се нуждая от обич и колко гальовен мога да бъда, те мегат да ме уязвят. Трудно ми е да се сближа с жена. Това се дължи на майка ми. Мисля, че тя беше истинска мъченица. Гледаше да помогне първо на другите, а после на себе си. Имаше нещо магическо в нейното докосване. Беше способна да създаде атмосфера, изпълнена с фантазия и въображение. Тя ми помагаше и аз й помагах.
Имам изградена представа за идеалната жена. Моята дама трябва да ме вдъхновява и да ми помага — да бъде ангел, творец, лечител и дойка. Понякога се свързвам с жени, които имат проблеми. Привличат ме ранените от живота птички. Причината е, че зная как да ги лекувам. Или пък те ме лекуват. Става нещо магическо, някаква трансформация, тъй като и двамата така много се нуждаем един от друг.
Копнея за връзки, които са красиви до болезненост. Те ме извисяват. Чувствата ми винаги имат духовно начало. Зная, че понякога не отговарям на очакванията, но това е защото съм меланхолик. За другите е трудно да разбират колко силни са мечтите и фантазиите ми за любовта и колко агонизиращо ми влияе действителността, когато моите идилични представи се сблъскат с нея. Тогава имам нужда да се оттегля от безмилостния и груб свят. Да избягам — сред природата, в света на изкуството и музиката, да се отдам на пиене или наркотици. Когато пийна няколко чашки, аз мога да се правя на мъжествен. Така по-лесно прикривам своята чувствителност и притъпявам усещанията си. Разтърстващите вълнения съсипват здравето ми. Има ли някой, който истински да ме разбере?

Още интересно за вас:

Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0884886163

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар