Консултации за подобряване качеството на живот.

четвъртък, 8 септември 2011 г.

Бумеранг

Каквито и мисли да изпращате в света, те ще се върнат при вас като бумеранг. Какво става, когато човек мрази нещо? Той влага в това чувство единството на душата и разума си. Ясният образ, отразявайки се в огледалото, за­пълва целия слой на света. Вследствие на това човек още повече се нервира, като така увеличава силата на чувство­то си. Мислено изпраща всички по дяволите: „Я вървете на...!" А огледалото връща този бумеранг обратно. Ти из­прати и теб те пращат. Пазете се да не излъчвате негативни мисли и чувства към огледалото на света. Неизбежно ще получите анало­гичен отклик от най-неочаквана посока. А знаете, че лю­бовта също е бумеранг.
Огледалото на света материализира мислите. Напри­мер ако не харесвате външността си, оглеждате се в огле­далото без удоволствие. Цялото ви внимание е приковано в чертите, които не харесвате, и го констатирате. Трябва да разберете, че вие се отразявате в огледалото съобразно с отношението си към себе си. Определете си ново правило - да не гледате, а да над­зъртате в огледалото на света. Търсете хубавото и игнори­райте лошото - прецеждайте всичко през този филтър. Със­редоточете вниманието си върху онова, което искате да получите. Какво правехте преди? Констатирахте факта: „Не се харесвам. Моят свят не ми харесва." А огледалото затвърждава този факт: „Наистина, точно така е." Сега имате друга задача - да изнамирате само чертите, които са ви по сърце, и едновременно да си представяте желания образ. От този момент правите само едно - тър­сите и намирате все нови потвърждения на положителни промени: с всеки изминал ден всичко става все по-добре. Ако упражнявате тази техника редовно, скоро ще ви се на­ложи само да отваряте уста от изумление.
из "Практически курс по Транссърфинг за 78 дни", Вадим Зеланд

Още интересно за Вас:
Слушайте себе си
Давайте и ще ви се даде
Според вярата

Консултации и медитации с Калина Митева се провеждат със записване на телефон: 0894692333

Вариантът с онлайн консултирането се запазва за всички желаещи от други градове и места. За записване скайп: syvetnik


Няма коментари:

Публикуване на коментар